PŘÍPRAVKY PRO OBRÁBĚNÍ ODLITKŮ, SPECIÁLNÍ OBRÁBĚCÍ NÁSTROJE A DRŽÁKY

Konstrukce a výroba

  • vrtacích a závitovacích hlav
  • upínačů
  • rozpínacích přípravků
  • nožových držáků
  • speciální držáky na sk destičky
  • válečkovacích hlav
  • zdvihacích přípravků