Ohřívaná součást působí jako závit nakrátko. Teplo se vyvíjí v celém průřezu rovnoměrně.

  • Ohřev hliníkových koster a štítů elektromotorů

Časy dosahované pro jednotlivé výšky

Osová výška (mm) Doba ohřevu (s)
56,63,71 5-7
80 15
90 16
100 20
112 27
132 31
160 41
180 55
200 75

 

Ukázka indukčního ohřevu